Kursused

Eesti keel flag_estonia_sm

Tähelepanu! Lugupeetud lapsevanemad, meil hea meel on pakkuda teie lastele kaasaegseid eesti keele kursuseid. Ootame lapsi alates 5-ndast eluaastast.

See pole kellegile saladuseks, et juba varases eas omandavad lapsed suurel hulgal informatsiooni (kodus, lasteaias, õues, koolis ning isegi Internetis)!

Lastevanemate ülesandeks on näidata lapsele ÕIGE suund, et laps saaks võimalikult palju huvitavat ning vajalikku informatsiooni tulevaseks arenguks!

Готовимся к школе!

Valmistume kooliks ette!

Antud keelekursused tulevad kasuks, kui soovite, et Teie laps: 
– oskaks vabalt suhelda eesti keeles
– saaks koolis hästi hakkama ning temal ei tekiks probleeme võõrkeelte õppimisega
– oleks enesekindlam
–  ja KÕIGE TÄHTSAM – oleks võimeline kindlustundega ning suurima vaevata õppima eesti õppekeelega koolis ning vabalt suhtlema oma klassi- ning eakaaslastega

Kursuste eesmärk on:
– õpetada hääldama eesti häälikuid
– aru saama võõrkeelsest kõnest
– grammatika baasteadmiste omandamine
– sõnavara suurendamine
– aidata saada üle psühholoogilisest barjäärist

pervyiy-raz-v-shkolu-foto

Meie tagame:

– parimat õpetamise taset keelekandjate pooolt

– madalaimat hinda Tallinnas, seda ni akadeemilise tunni, kui ka ühe kuu kohta!