Mängud

ДАВАЙ!

Õpiku loomisel kasutati innovatiivseid lahendusi, näiteks QR-koode, elektroonilised kontrolltööd automaatse kontrollimise võimalusega. Need uuenduslikud lahendused teevad õpiku kasutamise õpilasele meeldivamaks ning õpetajale mugavamaks. Õpiku formaat intregreeritakse ka e-Koolikott (www.e-koolikott.ee) süsteemi, mille tegevust hiljuti käivitas Eesti Haridus- ja teadusministeerium.

Õpiku „Давай!” õppestandardid vastavad Eesti elukestva õppe strateegia 2020 digipöörde programmile. Samuti vastab õpik 2011. aastal vastuvõetud uuele Riiklikule Õppekavale.

Õppekomplekti “Давай!” kuulub vahetult õpik QR-koodidega; töövihik; õigekirja vihik (6. klass); õpetajaraamat töölehtede, kontrolltöödega; tundide esitlused PowerPoint’is ning helisalvestised. Komplektis on rohkesti multimedilist lisamaterjali (audio online sõnastik, lahtilõigatav õpilase sõnastik, helindatud etteütlused, dialoogid ja teksid ning palju muud huvitavat). Need õppematerjalid on kättesaadavad online-keskkonnas ning meie portaalis, mis teeb õppeprotsessi õpilase jaoks veelgi huvitavamaks ning õpetaja jaoks mugavamaks.