Esileht - Euroopa Keelte Kool
Kaasajastame haridust koos!
Meie missioon on teha kaasaegsed digilahendused õpetajale kättesaadavaks, lihtsasti kasutatavaks ja õppesisuga integreeritavaks.

Euroopa Keelte Kool on ettevõte, mis aitab koolidel ajaga sammu pidada. Meie jaoks on oluline, et haridusvaldkonnas ei tekiks paigalseisu ning siia jõuaksid kaasaegsed ja innovaatilised lahendused nii Eestist kui mujalt maailmast. Samas ei tohiks uuendustega kaasas käimisest kujuneda arutu tõttamine, kus õppimise asemel kulub väärtuslik aeg ja energia hoopis muutustega kohanemiseks. Selleks, et innovatsioon oleks kergemini hoomatav ja uuendused asjakohased, oleme loonud õpetajatele abivahendi keeleõppe komplektide näol. Meie missioon on teha kaasaegsed digilahendused õpetajale kättesaadavaks, lihtsasti kasutatavaks ja õppesisuga integreeritavaks.

Praegusel ajal on raske leida õpetajat, kes poleks pidanud navigeerima digitaalse õppevara lõputus labürindis ning kulutama oma energiat ja väärtuslikku tööaega uute keskkondade tundma õppimisele. Samuti on pidev uute digilahendustega tutvumine väsitav õpilaste jaoks, kes lakkamatu infovooga üle küllatakse ning kelle tähelepanu eest võitlevad samaaegselt nii erinevad pildid, videod ja tööjuhised kui ka õppesisu – sõnavara, lauseehitus ja õigekiri. Kui võõrkeele õppimine on niigi pingutust nõudev, siis milleks õpilast liigse infoga koormata?

Meie lahenduseks on interaktiivne õppekomplekt “ДАВАЙ!”

Õppekomplekt “ДАВАЙ!” koosneb õpikust, töövihikust, lisamaterjalidega õpetajaraamatust ja digialast. Õpikusse on lisatud QR-koodid, mille abil õpilane pääseb ligi digiülesannetele ja audiomaterjalidele. Õpetajale on kättesaadavad digikontrolltööd, mis tuginevad õpikus ja töövihikus olevale materjalile ning mis on samuti automaatselt kontrollitavad. Samuti on lisafunktsioonina saadaval võõrsõnade platvorm (davai.eu), kus õpilasel on võimalik õppida uusi sõnu mängulises vormis ning õpetaja omakorda saab õpilase edenemisest automaatselt koostatud ülevaate.

[pw_vc_box pw_excerpt_length=”5″ pw_hide_date=”on” pw_hide_tags=”yes” pw_hide_num_comment=”yes” pw_show_overlay=”yes” pw_image_effect=”zoomout-eff” pw_box_type=”layout2″ pw_title_font_family=”Adamina” pw_meta_font_family=”Adamina” pw_excerpt_font_family=”Adamina” pw_readmore_type=”pl-permalink-t2″ pw_query=”size:6|order_by:date|order:DESC|post_type:post|categories:26″ pw_image_thumb_size=”150″]