Esileht - Euroopa Keelte Kool
Kaasajastame haridust koos!

Õppekompleks “ДАВАЙ!” sisaldab endas nelja õppeaasta vene keele õppimist põhikoolis ja kolm õppeaastat gümnaasiumis.
Igas "ДАВАЙ!" õppekomplektis leidub õpik qr-koodidega, töövihik, õpetajaraamat (millega tuleb kaasa lisamaterjal koos kõikide kontrolltöödega, tunnikontrollidega, sõnade töödega jne). Samuti on võimalik kasutada meie digiala võimalusi: digiharjutused, audiomaterjalid, videogrammatika, digisõnastik ja palju muud.
Need õppematerjalid on kättesaadavad digialas, mis teeb õppeprotsessi õpilase jaoks veelgi huvitavamaks ning õpetaja jaoks mugavamaks.