Esileht - Euroopa Keelte Kool

Mängud

ДАВАЙ!

Üks õpik kogu gümnaasiumile! Idee sündis Tartumaa gümnaasiumi õpetajate kohtumisel. Ühe õpiku vajadust seletatakse asjaoluga, et gümnaasiumis on vähe vene keele tunde ja 12. klassi teises pooles kaovad need täielikult.
Õpik on nagu tasanduskursus! Gümnaasiumisse tulevad õpilased erinevatest koolidest ja eri keeletasemega. Õpik aitab õpilaste keeleoskust ühtlustada.

Õppekompleks “ДАВАЙ!” sisaldab endas nelja õppeaasta vene keele õppimist põhikoolis ja kolm õppeaastat gümnaasiumis.
Igas "ДАВАЙ!" õppekomplektis leidub õpik qr-koodidega, töövihik, õpetajaraamat (millega tuleb kaasa lisamaterjal koos kõikide kontrolltöödega, tunnikontrollidega, sõnade töödega jne). Samuti on võimalik kasutada meie digiala võimalusi: digiharjutused, audiomaterjalid, videogrammatika, digisõnastik ja palju muud.
Need õppematerjalid on kättesaadavad digialas, mis teeb õppeprotsessi õpilase jaoks veelgi huvitavamaks ning õpetaja jaoks mugavamaks.