Meist0 - Euroopa Keelte Kool

Meist

Me kõik soovime, et meie lapsed õpiksid kaasaegsete, mugavate, kenasti kujundatud õpikute järgi. Selleks, et luua maksimaalselt mugav ja kaasaegne õppekeskkond, Euroopa Keelte kool koostöös oma partneritega, lõid Digiõpiku Labori, kus töötavad erineva suunitlusega spetsialistid: IT-eksperdid, pedagoogid, mängutehnikud, metodoloogid ning õpilased. Digiõpiku Labori meeskonna mitmekesisus aitab tagada õppematerjali kvaliteedi ning kõikide osapoolte vajaduste rahuldamise. Selliselt sai näiteks loodud interaktiivne õppeportaal www.rusistica.eu, mille vahendusel eesti õpilased saavad lisamaterjali vene keele õppimiseks ja mida õpetajad edukalt kasutavad oma tundide läbiviimiseks. Digiõpiku Labori tööd juhendab vene ja eesti keele õpikute autor,pedagoogikateaduste doktor Inga Mangus. Temalt on ilmunud 2001.-2011. aastatel eesti koolide jaoks mõeldud õppekomplektid „Быстро и весело“ mis sisaldavad õpikuid, töövihikuid, audiomaterjale, õpetajaraamatuid ning kontrolltöid 6.-12. klassidele. Antud õppekomplektid leidsid laialdase kasutuse eesti koolide vene keele õpetajate hulgas.

Töötades hariduse digitaliseerimise ajastul, meie meeskond võtab ainult parima ning kaasaegsema nii Eestist, kui ka välismaalt. Selliselt, professor Manguse juhendamisel, oli välja töötatud ning ellu viidud vene keele digitaalse õpiku „Давай!” novaatorlik kontseptsioon, mis on mõeldud põhikooli 6. klasside eesti õpilastele.

„Давай!” loomine on ülitähtsaks sammuks Eesti hariduse digitaliseerimisel, kuna paljud kasutusel olevad õppevahendid on kahjuks nö. moraalselt vananenud ega hõlma täiel määral tänapäeva hariduse vajadusi. Õpik „Давай!” vastab nii Eesti elukestva õppe strateegia 2020 digipöörde programmile, mille eesmärk on digivõimaluste teadlik ja tark integreerimine õppeprotsessi, kui ka 2011. aastal vastuvõetud uuele Riiklikule Õppekavale.
Omalt poolt pakume kõikidele õpetajatele tasuta täiendkoolitusi-seminare autor Inga Manguse poolt, kus näidatakse ette efektiivseid töötamisvõimalusi õppekomplektiga „Давай!” Hoidke end kursis meie uudistega!