Pood - Euroopa Keelte Kool
ДАВАЙ!

Arendame õpilaste loovust vene keeles

1. aasta “ДАВАЙ!”

Meil on hea meel tutvustada Teile esimesele õpingu aastale mõeldud vene keele kui võõrkeele õppekomplekti “ДАВАЙ!”, mille autor Inga Mangus. Käesolev õppekomplekt on alusepanija vene keele “ДАВАЙ!”, õpikute sarjale, mis viib gümnaasiumi lõpuni välja.

Õpiku loomisel kasutati innovatiivseid lahendusi, näiteks QR-koode, digikontrolltööd automaatse kontrollimise võimalusega, digiharjutusi jne.
Esimese aasta “ДАВАЙ!” õppekomplekti kuulub:

 • õpik QR-koodidega (digiharjutused, audiomaterjalid);
 • töövihik koos õigekirjavihikuga;
 • õpetajaraamat lisamaterjalidega (ligipääs digialasse, kontrolltööd, sõnade tööd, tunnikontrollid).

Õppematerjalid (audiomaterjalid, digiharjutused) on kättesaadavad ka digialas, mis teeb õppeprotsessi õpilase jaoks veelgi huvitavamaks ning õpetaja jaoks mugavamaks.

Õppekomplekt “ДАВАЙ!” on tuntud oma digiala poolest, mis on jaotatud õppeaastate järgi. Digialas on avatud ja kinnine ligipääs. Avatud digialas leiab audiomaterjale, digiharjutusi, videogrammatika ja õigekirjavihiku videod ja palju muud.

Kinnisesse digialasse on ligipääs, vaid õpetajal õpetajaraamatuga. Seal leiab kõik kontrolltööd, digikontrolltööd, sõnade tööd, tunnikontrollid, esitlused, töökava ja loomulikult illustratiivse materjali.

Õpikust uute sõnade edukaks meelde jätmiseks soovitame osta juurdepääsu Давай! õppeplatvormile, mis kontrollib ka automaatselt õpilaste sõnade töid.

Õppekomplekti veel edumaks kasutamiseks soovitame soetada meie mänge, mis loovad tunnis mängulise keskkonna.

Harivad mängud:

2. aasta “ДАВАЙ!”

Tutvustame teisele õpingu aastale mõeldud vene keele kui võõrkeele õppekomplekti “ДАВАЙ!”, mille autor Inga Mangus.

Õpiku loomisel kasutati innovatiivseid lahendusi, näiteks QR-koode, digikontrolltööd automaatse kontrollimise võimalusega, digiharjutusi jne.
Esimese aasta “ДАВАЙ!” õppekomplekti kuulub:

 • õpik QR-koodidega (digiharjutused, audiomaterjalid);
 • töövihik;
 • õpetajaraamat lisamaterjalidega (ligipääs digialasse, kontrolltööd, sõnade tööd, tunnikontrollid).

Õppematerjalid (audiomaterjalid, digiharjutused) on kättesaadavad ka digialas, mis teeb õppeprotsessi õpilase jaoks veelgi huvitavamaks ning õpetaja jaoks mugavamaks.

Õppekomplekt “ДАВАЙ!” on tuntud oma digiala poolest, mis on jaotatud õppeaastate järgi. Digialas on avatud ja kinnine ligipääs. Avatud digialas leiab audiomaterjale, digiharjutusi, videogrammatikat ja palju muud.

Kinnisesse digialasse on ligipääs, vaid õpetajal õpetajaraamatuga. Seal leiab kõik kontrolltööd, digikontrolltööd, sõnade tööd, tunnikontrollid, esitlused, töökava ja loomulikult illustratiivse materjali.

Õpikust uute sõnade edukaks meelde jätmiseks soovitame osta juurdepääsu Давай! õppeplatvormile, mis kontrollib ka automaatselt õpilaste sõnade töid.

Õppekomplekti veel edumaks kasutamiseks soovitame soetada meie mänge, mis loovad tunnis mängulise keskkonna.

Harivad mängud:

3. aasta “ДАВАЙ!”

Tutvustame kolmandale õpingu aastale mõeldud vene keele kui võõrkeele õppekomplekti “ДАВАЙ!”, mille autor Inga Mangus.

Õpiku loomisel kasutati innovatiivseid lahendusi, näiteks QR-koode, digikontrolltööd automaatse kontrollimise võimalusega, digiharjutusi jne.
Esimese aasta “ДАВАЙ!” õppekomplekti kuulub:

 • õpik QR-koodidega (digiharjutused, audiomaterjalid);
 • töövihik;
 • õpetajaraamat lisamaterjalidega (ligipääs digialasse, kontrolltööd, sõnade tööd, tunnikontrollid).

Õppematerjalid (audiomaterjalid, digiharjutused) on kättesaadavad ka digialas, mis teeb õppeprotsessi õpilase jaoks veelgi huvitavamaks ning õpetaja jaoks mugavamaks.

Õppekomplekt “ДАВАЙ!” on tuntud oma digiala poolest, mis on jaotatud õppeaastate järgi. Digialas on avatud ja kinnine ligipääs. Avatud digialas leiab audiomaterjale, digiharjutusi, videogrammatikat ja palju muud.

Kinnisesse digialasse on ligipääs, vaid õpetajal õpetajaraamatuga. Seal leiab kõik kontrolltööd, digikontrolltööd, sõnade tööd, tunnikontrollid, esitlused, töökava ja loomulikult illustratiivse materjali.

Õpikust uute sõnade edukaks meelde jätmiseks soovitame osta juurdepääsu Давай! õppeplatvormile, mis kontrollib ka automaatselt õpilaste sõnade töid.

Õppekomplekti veel edumaks kasutamiseks soovitame soetada meie mänge, mis loovad tunnis mängulise keskkonna.

Harivad mängud:

4. aasta “ДАВАЙ!”

Tutvustame neljandale õpingu aastale mõeldud vene keele kui võõrkeele õppekomplekti “ДАВАЙ!”, mille autor Inga Mangus.

Õpiku loomisel kasutati innovatiivseid lahendusi, näiteks QR-koode, digikontrolltööd automaatse kontrollimise võimalusega, digiharjutusi jne.
Esimese aasta “ДАВАЙ!” õppekomplekti kuulub:

 • õpik QR-koodidega (digiharjutused, audiomaterjalid);
 • töövihik koos sõnastikuga;
 • õpetajaraamat lisamaterjalidega (ligipääs digialasse, kontrolltööd, sõnade tööd, tunnikontrollid).

Õppematerjalid (audiomaterjalid, digiharjutused) on kättesaadavad ka digialas, mis teeb õppeprotsessi õpilase jaoks veelgi huvitavamaks ning õpetaja jaoks mugavamaks.

Õppekomplekt “ДАВАЙ!” on tuntud oma digiala poolest, mis on jaotatud õppeaastate järgi. Digialas on avatud ja kinnine ligipääs. Avatud digialas leiab audiomaterjale, digiharjutusi, videogrammatikat ja palju muud.

Kinnisesse digialasse on ligipääs, vaid õpetajal õpetajaraamatuga. Seal leiab kõik kontrolltööd, digikontrolltööd, sõnade tööd, tunnikontrollid, esitlused, töökava ja loomulikult illustratiivse materjali.

Õpikust uute sõnade edukaks meelde jätmiseks soovitame osta juurdepääsu Давай! õppeplatvormile, mis kontrollib ka automaatselt õpilaste sõnade töid.

Õppekomplekti veel edumaks kasutamiseks soovitame soetada meie mänge, mis loovad tunnis mängulise keskkonna.

Harivad mängud:

Gümnaasium

Tutvustame gümnaasiumile mõeldud vene keele kui võõrkeele õppekomplekti “ДАВАЙ!”, mille autor Inga Mangus.

Õpiku loomisel kasutati innovatiivseid lahendusi, näiteks QR-koode, digikontrolltööd automaatse kontrollimise võimalusega, digiharjutusi jne.
Esimese aasta “ДАВАЙ!” õppekomplekti kuulub:

 • õpik;
 • töövihik;
 • grammatika (selgitused + harjutused);
 • õpetajaraamat lisamaterjalidega (ligipääs digialasse, kontrolltööd, sõnade tööd).

Õppematerjalid (audiomaterjalid, digiharjutused) on kättesaadavad ka digialas, mis teeb õppeprotsessi õpilase jaoks veelgi huvitavamaks ning õpetaja jaoks mugavamaks.

Õppekomplekt “ДАВАЙ!” on tuntud oma digiala poolest, mis on jaotatud õppeaastate järgi. Digialas on avatud ja kinnine ligipääs. Avatud digialas leiab audiomaterjale, digiharjutusi, videogrammatikat ja palju muud.

Kinnisesse digialasse on ligipääs, vaid õpetajal õpetajaraamatuga. Seal leiab kõik kontrolltööd, digikontrolltööd, sõnade tööd, esitlused, töökava ja loomulikult illustratiivse materjali.

Õpikust uute sõnade edukaks meelde jätmiseks soovitame osta juurdepääsu Давай! õppeplatvormile, mis kontrollib ka automaatselt õpilaste sõnade töid.

Õppekomplekti veel edumaks kasutamiseks soovitame soetada meie mänge, mis loovad tunnis mängulise keskkonna.

Harivad mängud:

Taasalustajad

See õpik on mõeldud neile, kes on kunagi õppinud vene keelt, kuid on unustanud ja kellel on vaja oma olemasolevaid passiivseid teadmisi värskendada ja süstematiseerida. Õpikut saab kasutada nii õpetajaga kursustel kui ka iseseisvas töös (enesekontrolliks on vastused enamus harjutustele).

Selles õpikus on:

 • palju kasulikke väljendeid, mida on vaja igapäevaelu suhtlemiseks;
 • kaasaegsed dialoogid, mida saate kuulata ja lugeda ning tänu millele saate õppida kõnekeelseid klišeesid ja õppida suhtlema;
 • vene inimese mentaliteeti tutvustavad tekstid ja naljad;
 • tohutu arv harjutusi läbitud materjali kinnistamiseks;
 • kasulikud ja huvitavad harjutused digi-keskkonnas;
 • rollimängud, mis võimaldavad saadud teadmisi praktiliselt rakendada.

Õpiku abil saate vene keelt omandada B1-B2 tasemel.

Harivad mängud:

Mängud

Õpikute innovaatiliste mängude sarja “Davaj!” eesmärk on aidata kooliõpilastel läbida mängulises vormis õppeteemat; kinnistada sõnavara või/ja grammatikat.

Eelkõige õppida tundma toidu-, joogi-, puu- ja köögivilja nimetusi, kinnistada tegusõna pööramist olevikus, minevikus ja tulevikus, laiendada oma sõnavara, korrata ja kinnistada käändevorme, õppida vastama küsimustele: millal? kus? kuidas? jne.

Mänge on mitu erinevat varianti: maraton, doomino ja lisamängud.

Mängudesse kuulub ka digikeskkond, mis võimaldab tutvustada õpilastele uut sõnavara ja seejärel kontrollida antud teema teadmisi.

Kokkuvõttes õpilastele pakutakse läbida õppeteemat lõbusal ja mängulisel moel. Antud mängud elustavad õppetunni ja lisavad vürtsi. Allpool saate tutvuda mängude valikutega.

Doomino

Doomino on sõnavaramängud. Variant populaarsest doominomängust, mille eesmärk on effektiivse sõnu meelde jätmine. Igal mängul on digikeskkond!

Maraton

Maraton on grammatikamäng. Maraton on kaartidega lauamäng, mille eesmärk on sõnavara ja grammatika tugevdamine.

Mängud kõne arendamiseks

Kõne arendamiseks ja sõnavara laiendamiseks mõeldud mängud kaartidega, mille põhirõhk on suhtlemisoskuste arendamisel.