Русско-Эстонский словарь - Euroopa Keelte Kool

ДАВАЙ!

Онлайн-словарь

Русско-Эстонский словарь

VENE-EESTI SÕNASTIK

Б

библиоте́ка – raamatukogu

бизнесме́н – ärimees

больша́я ко́мната – elutuba, suur tuba

больша́я ко́мната – elutuba, suur tuba

боти́нок (mitm боти́нки) – saabas

брю́ки (ainult mitmus) – püksid

был – olin (ms), olid (ms), oli (ms)

была́ – olin (ns), olid (ns), oli (ns)

бы́стро – ruttu, kiiresti

бы́стро – ruttu, kiiresti

VENE-EESTI SÕNASTIK

В

ваш, ва́ша, ва́ше – teie oma

восемна́дцать – kaheksateist

во́семьдесят – kaheksakümmend

воскресе́нье – pühapäev

вот – siin on(gi); näe; vaat

вре́мя го́да – aastaaeg

Всё в поря́дке – Kõik on korras

вста́ть – üles tõusma, ärkama

Встре́тимся! – Kohtume!/ Saame kokku!

выходно́й (день) – puhkepäev

выходны́е (дни) – nädalavahetus

VENE-EESTI SÕNASTIK

Д

да ты что! – Mis sa nüüd!

два́дцать – kakskümmend

двена́дцать – kaksteist

девяно́сто – üheksakümmend

девятна́дцать – üheksateist

дека́брь – detsember

день неде́ли – nädalapäev

де́ньги (ainult mitmus) – raha

дже́мпер (mitm дже́мперы) – džemper

джи́нсы (ainult mitmus) – teksad

дире́ктор – direktor

до свида́ния! – Nägemist!

До́брое у́тро! – Tere hommikust!

До́брый ве́чер! – Tere õhtust!

До́брый день! – Tere päevast!

Договори́лись! – Leppisime kokku!

ду́мать – mõtlema, arvama

VENE-EESTI SÕNASTIK

Е

е́сли …, то … – kui …, siis …

VENE-EESTI SÕNASTIK

З

зада́ние – ülesanne

здра́вствуй! – Tere!

здра́вствуйте! – Tere! (ametlik, mitmus)

зна́ть – teadma, tundma, oskama

VENE-EESTI SÕNASTIK

К

каждый (день) – iga (päev)

как вас зову́т? – Kuidas on teie nimi?

как ва́ше и́мя? – Kuidas on teie nimi?

как ва́ше о́тчество? – Kuidas on teie isanimi?

как ва́ша фами́лия? – Kuidas on teie perekonnanimi?

как всегда́. – Nagu alati.

как дела́? – Kuidas läheb?

как твоё и́мя? – Kuidas on sinu nimi?

как твоё о́тчество? – Kuidas on sinu isanimi?

как твоя́ фами́лия? – Kuidas on sinu perekonnanimi?

как тебя́ зову́т? – Kuidas on sinu nimi?

как ты? – Kuidas sul läheb?

како́го цве́та? – mis värvi?

како́й – missugune, milline

кани́кулы – koolivaheaeg

кафе́ (ks, ei muutu, ainult ainsus) – kohvik

колго́тки – sukkpüksid

компью́тер – arvuti

коне́чно – loomulikult, muidugi

консульта́нт – klienditeenindaja

костю́м – ülikond, kostüüm

ко́шка (ж.р.) – kass (ns)

Кто там? – Kes seal on?

VENE-EESTI SÕNASTIK

М

магази́н – pood, kauplus

ма́ленький – väike

ме́ньше чем – vähem kui

меня́ зову́т … – Minu nimi on …

мне нра́вится – mulle meeldib

мо́жет (быть) – võib-(olla)

мой, моя, моё – minu oma

VENE-EESTI SÕNASTIK

Н

наве́рное – arvatavasti

наш, на́ша, на́ше – meie oma

не за что – pole tänu väärt

неинтере́сно – igavalt

неинтере́сный – igav

некраси́во – inetult, koledalt

некраси́вый – kole, inetu

немно́го – veidi, natuke

непоня́тно – mittearusaadavalt

непра́вильно – valesti, vale

неприя́тно – ebameeldivalt

неприя́тный – ebameeldiv

несоли́дный – ebasoliidne

нет (не) – ei, mitte, ei ole

неудо́бно – ebamugavalt

никогда́ – mitte kunagi

носо́к (mitm – носки́) – sokk

VENE-EESTI SÕNASTIK

О

обязательно – kindlasti

оди́ннадцать – üksteist

опя́ть – jälle, taas, uuesti

очень прия́тно! – Väga meeldiv!

очень прия́тно познакомиться! – Väga meeldiv tutvuda!

VENE-EESTI SÕNASTIK

П

пальто́ (ei muutu) – mantel

пельме́ни – pelmeenid

перча́тка – (sõrm)kinnas

плато́к (mitm – платки́) – rätik

по национа́льности – rahvuselt

по-англи́йски – inglise keeles

подру́га – sõbranna

пожа́луйста – palun

познако́мься! – Saa tuttavaks!

познако́мьтесь! – Saage tuttavaks!

пока́! – Nägemist! Head aega!

понеде́льник – esmaspäev

понима́ть – aru saama

по́-ру́сски – vene keeles, vene keelt

потому́, что – sellepärast, et…

по́-эсто́нски – eesti keeles, eesti keelt

пра́вильно – õigesti, õige

пятна́дцать – viisteist

пятьдеся́т – viiskümmend

VENE-EESTI SÕNASTIK

Р

рабо́та – töö, töökoht

рабо́тать – töötama

ра́ковина – valamu, kraanikauss

роди́тель – lapsevanem

ру́сский язы́к – vene keel

ру́чка – pastakas, pastapliiats

ря́дом – lähedal, läheduses, kõrval, juures

VENE-EESTI SÕNASTIK

С

сейча́с – praegu, nüüd

семна́дцать – seitseteist

се́мьдесят – seitsekümmend

сентя́брь – september

ско́лько – kui palju; mitu

ско́лько вре́мени – kui palju aega, kui kaua

слова́рь – sõnastik (ms), sõnaraamat

соли́дный – soliidne

спа́льня – magamistuba

спаси́бо – tänan, aitäh

суперма́ркет – kaubanduskeskus

VENE-EESTI SÕNASTIK

Т

твой, твоя́, твоё – sinu oma

телефо́нный но́мер – telefoninumber

темно́ – tumedalt, pime

тетра́дь – vihik (ns)

три́дцать – kolmkümmend

трина́дцать – kolmteist

ту́фля (mitm ту́фли) – king

VENE-EESTI SÕNASTIK

У

удо́бный; удо́бно – mugavalt, mugav

университе́т – ülikool

упражне́ние – harjutus

учени́к – õpilane (ms)

учени́ца – õpilane (ns)

учи́тель – meesõpetaja

учи́тельница – naisõpetaja

учи́ть – õppima mida?, õpetama

учи́ться – õppima üldiselt; kus?

VENE-EESTI SÕNASTIK

Ф

фами́лия – perekonnanimi

Финля́ндия – Soome

фо́то = фотография – foto

VENE-EESTI SÕNASTIK

Ц

цвет (mitm – цвета́) – värv

целый (день) – terve (päev)

центра́льный – kesk-; keskmine

VENE-EESTI SÕNASTIK

Ш

шестна́дцать – kuusteist

шестьдеся́т – kuuskümmend

шкаф – kapp (kapis – в шкафу)

шо́рты (ainult mitmus) – lühikesed püksid

VENE-EESTI SÕNASTIK

Э

эсто́нский язы́к – eesti keel

VENE-EESTI SÕNASTIK

Ю