Meemid - Euroopa Keelte Kool
Memmid

Gümnaasium Õppematerjalid

Üldinfo

Meemid – teravmeene viis info edastamiseks, kus kõlab elav kõnekeel. Pakume teile üle 300 meemi, et luua tunnis lõbusat ning mitteformaalset õhkkonda.

Antud meeme saab kasutada sõnavarateemade (17 teemat) ja grammatikateemade (17 teemat) läbi töötamiseks.

Meemid sisaldavad kasutusjuhendit õpetajale, milles on kirjeldatud mitu viisi, kuidas neid kasutada. Meie kogemus näitab, et need naljad ei jäta ükskõikseks mitte kedagi ning õpilased liituvad elava aruteluga ning hakkavad heameelega tööle.

Meemide leksikaalne sisu

 1. Mees ja naine
 2. Suhted
 3. Naine
 4. Arvuti ja internet
 5. Nädalapäevad
 6. Aastaajad ja ilm
 7. Välimus ja iseloom
 8. Vanus ja tervis
 9. Elu
 10. Vanemad ja lapsed
 11. Armastus
 12. Töö
 13. Kool
 14. Söök
 15. Raha
 16. Mitmekesist
 17. Vene keel

Meemide grammatiline sisu

 1. Nimisõna. Kõik käänded
 2. Isikuline asesõna. Kõik käänded
 3. Omastav asesõna
 4. Eitav asesõna
 5. Näitav asesõna
 6. Umbmäärane asesõna
 7. Еnesekohane asesõna
 8. Omadussõna. Kõik käänded
 9. Omadussõna. Võrdlusastmed
 10. Omadussõna. Lühike vorm
 11. Liikumisverbid
 12. Tegusõna. Minevik ja tulevik
 13. Enesekohane pöördsõna
 14. Käskiv kõneviis
 15. Tingiv kõneviis
 16. Põhiarvsõnad ja järgarvud
 17. Määrsõna. Võrdlusastmed

Alusta tellimist

Tellitakse läbi online-vormi. Vormis palume Teil edastada enda kontaktandmed, aadressi ja soovitud materjal.