EESTI-VENE SÕNASTIK - Euroopa Keelte Kool

ДАВАЙ!

Online-sõnastik

Eesti-Vene sõnastik

EESTI-VENE SÕNASTIK

A

aastaaeg – вре́мя го́да

absoluutselt – абсолю́тно

aprill (ms) – апре́ль

arst – врач, до́ктор

aru saama – понима́ть

arusaadavalt, selgelt – поня́тно

arvatavasti – наве́рное

arvuti – компью́тер

EESTI-VENE SÕNASTIK

B

EESTI-VENE SÕNASTIK

D

detsember (ms) – дека́брь

direktor – дире́ктор

dressid – спорти́вный костю́м

EESTI-VENE SÕNASTIK

F

foto – фо́то = фотогра́фия

EESTI-VENE SÕNASTIK

H

harjutus – упражне́ние

Head aega! – До свида́ния!

huvitav – интере́сный

huvitavalt – интере́сно

EESTI-VENE SÕNASTIK

K

kaheksakümmend – во́семьдесят

kaheksateist – восемна́дцать

kakskümmend – два́дцать

kaksteist – двена́дцать

kell on ees – часы́ спеша́т

kell on taga – часы́ отстаю́т

Kes seal on? – Кто там?

keskmine – центра́льный

kindlasti – обязательно

kirik (ns) (kirikud – церкви, kirikus – в церкви) – це́рковь

” mp3=”https://keeltekool.eu/davai/sonastik/10.18.mp3″]

klienditeenindaja – консульта́нт

Kohtume! – Встре́тимся!

kohvik (ks, ei muutu, ainult ainsus) – кафе́

kole – некраси́вый

koledalt – некраси́во

kolmkümmend – три́дцать

kolmteist – трина́дцать

koolivaheaeg – кани́кулы

kraanikauss – ра́ковина

kui …, siis … – е́сли …, то …

kui kaua – ско́лько вре́мени

Kuidas läheb? – Как дела́?

Kuidas on sinu isanimi? – Как твоё о́тчество?

Kuidas on sinu nimi? – Как тебя́ зову́т?

Kuidas on sinu perekonnanimi? – Как твоя́ фами́лия?

Kuidas on teie isanimi? – Как ва́ше о́тчество?

Kuidas on teie nimi? – Как вас зову́т?

Kuidas on teie nimi? – Как ва́ше и́мя?

Kuidas on teie perekonnanimi? – Как ва́ша фами́лия?

Kuidas sul läheb? – Kак ты?

kunstnik – худо́жник

kuuskümmend – шестьдеся́т

kuusteist – шестна́дцать

Kõik on korras – Всё в поря́дке

külmkapp – холоди́льник

EESTI-VENE SÕNASTIK

L

lapsevanem – роди́тель

Leppisime kokku! – Договори́лись!

loomulikult – коне́чно

lühikesed püksid – шо́рты

EESTI-VENE SÕNASTIK

M

maa – страна́, дере́вня

magamistuba – спа́льня

mees – мужчи́на, муж

meesõpetaja – учи́тель

meie oma – (ms) наш, (ns) на́ша,(ks) на́ше

Minu nimi on … – Меня́ зову́т …

minu oma – (ms) мой, (ns) моя, (ks) моё

Mis sa nüüd! – Да ты что!

mis värvi? – како́го цве́та?

mitte kunagi – никогда́

mittearusaadavalt – непоня́тно

mugav – удо́бный, удо́бно

mulle meeldib – мне нра́вится

EESTI-VENE SÕNASTIK

N

Nagu alati. – Как всегда́.

naisõpetaja – учи́тельница

neliteist – четы́рнадцать

neljapäev – четве́рг

november (ms) – ноя́брь

nädalapäev – день неде́ли

nädalavahetus – выходны́е (дни)

Nägemist! – До свида́ния!

EESTI-VENE SÕNASTIK

O

odav – дёшево, дешёвый

oktoober (ms) – октя́брь

olime, olite, nad olid – бы́ли

olin (ms), sa olid (ms), oli (ms) – был

olin (ns), sa olid (ns), oli (ns) – была́

oskama – уме́ть; зна́ть

EESTI-VENE SÕNASTIK

P

palun – пожа́луйста

parkla – стоя́нка / парковка

pastakas, pastapliiats – ру́чка

pelmeenid – пельме́ни

perekonnanimi – фами́лия

Pole midagi. – Ничего́.

pole tänu väärt – не за что.

puhkepäev – выходно́й (день)

pühapäev – воскресе́нье

EESTI-VENE SÕNASTIK

S

Saage tuttavaks! – Познако́мьтесь!

Saame kokku! – Встре́тимся!

seitsekümmend – се́мьдесят

sellepärast, et… – потому́, что

september (ms) – сентя́брь

sinu oma – (ms) твой, (ns) твоя́, (ks) твоё

soliidne – соли́дный

Soome – Финля́ндия

sukkpüksid – колго́тки

supermarket – суперма́ркет

suur tuba – больша́я ко́мната

suurepäraselt – отли́чно

sõbranna – подру́га

sõnaraamat, sõnastik (ms) – слова́рь

(sõrm)kinnas – перча́тка

EESTI-VENE SÕNASTIK

Š

šampoon (ms) – шампу́нь

EESTI-VENE SÕNASTIK

T

teie oma – (ms) ваш, (ns) ва́ша, (ks) ва́ше

telefoninumber – телефо́нный но́мер

tema – (ms) он, (ns) она́, (ks) оно́

tema – (ms) он, (ns) она́, (ks) оно́

tema – (ms) он, (ns) она́, (ks) оно́

Tere hommikust! – До́брое у́тро!

Tere päevast! – До́брый день!

Tere õhtust! – До́брый ве́чер!

Tere! – Здра́вствуй!; Приве́т!; Здра́вствуйте!

Tere! – Здра́вствуй!; Приве́т!; Здра́вствуйте!

terve (päev) – целый (день)

töö, töökoht – рабо́та

töötama – рабо́тать

teie oma – (ms) ваш, (ns) ва́ша, (ks) ва́ше

telefoninumber – телефо́нный но́мер

tema – (ms) он, (ns) она́, (ks) оно́

tema – (ms) он, (ns) она́, (ks) оно́

tema – (ms) он, (ns) она́, (ks) оно́

Tere hommikust! – До́брое у́тро!

Tere päevast! – До́брый день!

Tere õhtust! – До́брый ве́чер!

terve (päev) – целый (день)

tomat – тома́т, помидо́р

täpselt – ро́вно, то́чно

töö, töökoht – рабо́та

töötama – рабо́тать

EESTI-VENE SÕNASTIK

V

Vabandage! (ametlik, mitmus) – Извини́те!

vale, valesti – непра́вильно

veebruar (ms) – февраль

veidi, natuke – немно́го

vene keel – ру́сский язы́к

vene keeles, vene keelt – по́-ру́сски

vihik (ns) – тетра́дь

viiskümmend – пятьдеся́т

viisteist – пятна́дцать

võib-(olla) – мо́жет(быть)

Väga meeldiv tutvuda! – О́чень прия́тно познако́миться!

vähem kui – ме́ньше чем

väike – ма́ленький

EESTI-VENE SÕNASTIK

W

EESTI-VENE SÕNASTIK

Õ

õige, õigesti – пра́вильно

õpetaja (mees) – учи́тель

õpetaja (naine) – учи́тельница

õpilane (ms) – учени́к

õpilane (ns) – учени́ца

õppima üldiselt – учи́ться

EESTI-VENE SÕNASTIK

Ä

ärimees – бизнесме́н

EESTI-VENE SÕNASTIK

Ü

üheksakümmend – девяно́сто

üheksateist – девятна́дцать

ükskõik – всё равно́