Tooted - Euroopa Keelte Kool
ДАВАЙ!

Arendame õpilaste loovust vene keeles

Põhikool

Igal aastal võetakse “ДАВАЙ!” õppekomplekt kasutusele kümnetes koolides, kus väärtustatakse õpetajate ja õpilaste aja efektiivset kasutamist, õppijakeskset lähenemist ning kaasaegset haridust.

“ДАВАЙ!” on terviklik süsteem (ökosüsteem), mis sisaldab endas:
 • õpikut;
 • töövihikut;
 • õpetajaraamatut + kinnine digiala;
 • digiala;
 • mänge.
1-4 aasta

Gümnaasium

Võttes arvesse gümnaasiumi vene keele tundide mahtu ja praktikute ettepanekuid, otsustasime luua kogu gümnaasiumiastmele ühe õppekomplekti, mida kasutatakse läbi kolme õppeaasta.

“ДАВАЙ!” on terviklik süsteem (ökosüsteem), mis sisaldab endas:
 • õpikut;
 • töövihikut;
 • grammtikaõpikut;
 • õpetajaraamatut + kinnine digiala;
 • digiala;
 • mänge.
1-4 aasta

Alustajatele

See raamat on loodud neile, kes on alles alustanud vene keele õppimist, kuid see võib olla kasulik ka neile, kes soovivad oma algteadmisi värskendada ja praktikas kinnistada.

Õpikut võib kasutada nii õpetaja juhendamisel kui ka iseõppimiseks (enamik praktilisi harjutusi on vastustega).

1-4 aasta

Taasalustajad

See õpik on mõeldud neile, kes on kunagi vene keelt õppinud, kuid kelle teadmised ja suhtlemisoskused vajavad värskendamist. Õpik sobib kasutamiseks nii juhendatud kursusel kui ka iseseisval õppimisel, kuna see aitab keeleteadmisi süstematiseerida ning pakub harjutuste näol võimalusi enesekontrolliks.

1-4 aasta

Mängud

MÄNGUD on meie loodud keeleõppe süsteemi osa, mille abil õpetaja saab teha tunde kaasahaaravamaks. Igal mängul on oma digikeskkond, mis võimaldab läbida seda klassis koos suurel ekraanil. Mängude eesmärgiks on valdavalt sõnavara ja suhtlemisoskuse arendamine, lisaks aitavad need kinnistada teadmisi grammatikast.

Mängud kõne arendamiseks

Kõne arendamiseks ja sõnavara laiendamiseks mõeldud mängud kaartidega, mille põhirõhk on suhtlemisoskuste arendamisel.

1-4 aasta

Maraton

Maraton on grammatikamäng. Maraton on kaartidega lauamäng, mille eesmärk on sõnavara ja grammatika tugevdamine.

1-4 aasta
1-4 aasta