Euroopa KeelteKool tänab Teid meie projekti «Давай!» toetamise eest. - Euroopa Keelte Kool