Õppekorraldus - Euroopa Keelte Kool

Õppekorraldus

Täienduskoolituse õppekorralduse alused Euroopa Keelte Koolis (EKK)

Üldkorraldus

Enamik koolitusi kestavad üks-kaks päeva, kuid on ka lühemaid ja pikemaid koolitusi. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (ak/h), kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. EKK-l on õigus teha koolituse plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitusele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti või tel. teel.

Registreerumine ja maksmine – Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda.

Registreeruda saab:

  • saates kirja info@keeltekool.eu;
  • helistades telefonil +372 5626 3727

Olles registreerunud valitud koolitusele, võtame teiega peatselt ühendust kas e-maili või telefoni teel, et kinnitada teie osalemine ja edastada täiendav informatsioon.

Enne koolituse algust saadame teile koolituse arve ja täpsustava informatsiooni koolituse kohta. Õppetasu saab maksta nii sularahas kontorites kui pangaülekandega. Kui koolitus on tasuta, siis arvet EKK ei väljasta, aga vajadusel saab väljastada tõendi koolitusel osalemisest.

Osaleja garanteerib endale koha, kui kursusetasu laekub ettenähtud kuupäevaks või koolituslepingu sõlmimisega, kui ta soovib tasuda kahes osas. Kursusetasu mitmes osas tasumine ei tähenda, et õpingute katkestamisel vabastatakse õppija järgnevate osamaksete tasumisest.

Koolitusest loobumine 

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik osaleda, siis toimub tasutud koolituse tasu tagastamine järgmistel tingimustel.

  • Loobumisest teatamine rohkem kui 7 päeva enne koolituse toimumist – tagastame 100% koolituse tasust.
  • Loobumisest teatamine kuni 3 päev enne koolituse toimumist – koolituse tasu ei tagastata, kuid makstud õppetasu on võimalik üle kanda teise koolituse või kursuse eest tasumiseks.
  • Kui õppija on registreerinud ennast koolitusele ja kinnitanud enda osalemist ning samas ei ilmu kohale koolitusele ning ka ei teata enda mitteilmumisest, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

EKK-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel. Koolituse ärajäämisel kantakse koolitustasu soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses.

 

Õppekvaliteet

 

Kõik Euroopa keelte kooli koolitajad on oma valdkonna professionaalid ning ka kõrgema haridusega. Enamus meie koolitajaid on Doktori- või magistrikraadiga ning valdavad vabalt nii eesti kui ka vene keelt. Koolitajate töö tulemust hindame koolituse järgselt osalejate  tagasiside alusel. Vajadusel teeme koolitajatele ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.

 

Õppematerjalide kvaliteet

Meie koolitajad kasutada enda koolitsutel enapoolt kirjutatud ja väljatöötatuid materjale, et tagada mitmekesist ja huvitavat kursust. Kursustel kasutatakse ka mitmeid powerpoint esitlusi, mis on meie koolitajate originaal-looming.

Õpperuumide kvaliteet

Viime läbi koolitusi ja kursusi suurepärastes kesklinna ruumides. Kõik meie ruumid vastavad Töötervishoiu ja -ohutuse seaduses toodud nõuetele siseruumide kohta. Meie õpperuumid on valgusküllased, õhurikkad ja soojad. Kõik õppeklassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.  Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust. Kõikides meie klassiruumised on võimalik teha endale nii teed kui ka kohvi.

 

Tagasiside kogumise kord 

Keelte kool kogub kirjalikku tagasisidet koolituse sisu, koolitaja ja tehnilise kvaliteedi kohta iga õppija käest.  Õpilasel on võimalik anda tagasisidet nii anonüümselt kui ka nimeliselt. Edastame koolituste kohta saadud tagasiside alati meie koolitajatele ning analüüsime ja arutame tagasisides väljatoodut edasiste kvaliteetsemate koolituste kujundamiseks. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.

Õppekava:

EKK_Davai-seminar_õppekava

Õppekava EKK